42 968 968

42 968 968 خدمــات مشتــریـان

برندها

پودر زولبیا بامیه بن سا 4,200 تومان3,360 تومان
پودر کرپ بن سا 3,500 تومان2,800 تومان
پودر مافین وانیلی بن سا 5,500 تومان4,400 تومان
پودر مافین شکلاتی بن سا 6,000 تومان4,800 تومان
پودر پنکیک بن سا 4,000 تومان3,200 تومان
پودر رولت بن سا 5,500 تومان4,400 تومان
پودر کیک شکلاتی بن سا 6,800 تومان5,440 تومان
پودر نان خامه ای بن سا 3,500 تومان2,800 تومان
پودر بامیه بن سا 5,000 تومان4,000 تومان
پودر شیرینی کشمشی بن سا 5,500 تومان4,400 تومان
پودر شیرینی کوکی بن سا 5,500 تومان4,400 تومان
پودر کیک آتشفشان بن سا 6,000 تومان4,800 تومان
پودر کیک وانیلی بن سا 5,500 تومان4,400 تومان
پودر کیک پرتقالی بن سا 5,500 تومان4,400 تومان
پودر کیک کاکائویی بن سا 5,500 تومان4,400 تومان
پودر شیرینی نخودچی بن سا 5,500 تومان4,400 تومان
پودر تیرامیسو بن سا 6,000 تومان4,800 تومان
پودر تارت بن سا 6,000 تومان4,800 تومان
پودر چیزکیک بن سا 5,500 تومان4,400 تومان
2.33333 5 3 Product