42 968 968

42 968 968 خدمــات مشتــریـان

برندها
چای شکسته قوطی فلزی طلا 22,350 تومان
2 5 1 Product
چای هندی قوطی فلزی تشریفات 23,500 تومان18,800 تومان
چای سیلان کیسه ای 25 تایی طلا 3,600 تومان
3.33333 5 9 Product
چای ساده پاکتی فامیل 10,650 تومان
2.5 5 4 Product
چای دارچین پاکتی فامیل 10,650 تومان
3 5 5 Product
چای معطر پاکتی فامیل 10,650 تومان
1.5 5 2 Product
چای زعفرانی کیسه ای مانی 12,000 تومان8,400 تومان
چای توت فرنگی کیسه ای مانی 4,800 تومان3,360 تومان
2.33333 5 3 Product
چای سیب کیسه ای مانی 4,800 تومان3,360 تومان
چای هلو کیسه ای مانی 4,800 تومان3,360 تومان
چای لیمو کیسه ای مانی 4,800 تومان3,360 تومان
چای دارچین کیسه ای مانی 4,800 تومان3,360 تومان